Globaltalk

२०७७ जेठ १३ गते १६:५४ Realkhabar

कोभिड-१९ र एनआरएनए GlobalTalk/ग्लोबलटक मा । कोभिड -१९ का विषयमा एनआरएनएले गरेको पहल र एनआरएनएहरूका जिग्यॉसाका साथमा एनआरएनएका ग्लोबल अध्यक्ष कुमार पन्त र एनआरएनए विषयका जानकार पत्रकार होम लम्साल

GlobalTalk

कोभिड-१९ र एनआरएनए GlobalTalk/ग्लोबलटक मा । कोभिड -१९ का विषयमा एनआरएनएले गरेको पहल र एनआरएनएहरूका जिग्यॉसाका साथमा एनआरएनएका ग्लोबल अध्यक्ष कुमार पन्त र एनआरएनए विषयका जानकार पत्रकार होम लम्सालसँगको बहस लिएर म कार्यक्रम सन्चालक भोला आचार्य

Posted by Realkhabar.com on Sunday, April 26, 2020